Lidingö

Intresseanmälan för att arbeta på valdagen den 26 maj 2019

Valnämnden är ansvarig för att behandlingen av lämnade personuppgifter sker i enlighet med GDPR. Uppgifterna behandlas för att kunna administrera ditt uppdrag och för utbetalning av arvoden.

Tillgång till bil?