Lidingö

  

Europaparlamentsvalet, söndagen den 26:e maj 2019 

 

Allmänna val i Sverige

Sveriges kommuner ansvarar för genomförandet av de allmänna valen till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige vart fjärde år och valet till Europaparlamentet vart femte år. Utöver detta ansvarar kommunerna för genomförandet av folkomröstningar och eventuella extra val.

I din kommun är valnämnden ansvarig lokal myndighet för valen. Valnämndens uppgift är bland annat att bemanna kommunens valdistrikt och förtidsröstningslokaler.

  

Rekryteringssida för nya röstmottagare i Lidingö stad

Du behöver inte anmäla dig om du deltog vid det senaste valet! Vi kommer att skicka en separat förfrågan till dig. 

Söndagen den 26:e maj är det val till Europaparlamentet. Som röstmottagare gör du det möjligt för väljare i Lidingö stad att kunna rösta. Fyll i en Intresseanmälan i menyn ovan om du inte tidigare har arbetat som röstmottagare och vill arbeta på valdagen. Gäller alltså dig som inte arbetade i senaste allmänna valen.

Förtidsröstning (alla platser är i nuläget bemannade)

Vill du arbeta med förtidsröstningen som startar den 8 maj (18 dagar innan valdagen) så fyll i en ansökan i menyn ovan. De som kommer att arbeta med förtidsröstningen kommer att kallas till en kortare arbetsintervju. Förtidsröstningen sker under dagtid och i Lidingö stadshus även under helger. 

Reserv 

Som reserv ska du vara tillgänglig under hela valdagen och kan med kort varsel bli inkallad för tjänstgöring. Du skickar in en intresseanmälan här i menyn ovan. Skriv i rutan för övriga önskemål att du vill vara reserv på valdagen. Uppdraget som reserv är också arvoderat.

 Röstmottagning på valdagen den 26 maj 2019

På valdagen i vallokal tjänstgör fyra till sex schemalagda röstmottagare samt en ordförande och vice ordförande som leder arbetet. Arbetet som röstmottagare kräver ett hjälpsamt och vänligt arbetssätt, en förmåga att var serviceinriktad, samt höga krav på noggrannhet. Du ska medverka till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert. På valdagen tjänstgör du i schemalagda pass från ca kl 07.30 tills dess att rösterna är räknade, vilket kan bli sent på natten. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att upprätthålla god ordning i vallokalen, ta emot röster och pricka av i röstlängden samt efter vallokalens stängning granska och räkna rösterna.

 Generella förutsättningar för valarbete är att du:

  • Är stresstålig
  • Är serviceinriktad och noggrann
  • Har fyllt 18 år
  • Talar god svenska
Utbildning och ersättning

Som ersättning för arbetet på valdagen utbetalas ett skattepliktigt arvode. Samtliga som tjänstgör under valet måste genomgå en obligatorisk utbildning och det gäller såväl gamla som nya valarbetare. Ingen ytterligare ersättning utgår för utbildningstillfället.

Arvodet betalas endast ut vid fullgjord tjänstgöring d.v.s. tills rösträkningen är avslutad.

Ersättningen för arbetet med förtidsröstningen baseras på timlön.

Arvodet och timlönen är i dagsläget inte beslutade.

  

Kontaktuppgifter:

Valnämndens kansli

Stockholmsvägen 50

 181 82 Lidingö

 08-731 30 00 

E-post: val@lidingo.se